«Διαμόρφωση οδηγών κατάρτισης και εκπαιδευτικών εγχειριδίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)»

Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ως δικαιούχος, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση και Πιστοποίηση στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας ως σύγχρονος πυλώνας του πολιτισμού για άνεργες γυναίκες» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5074562, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν υποψηφιότητά, για μια από τις τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών/ιδών ως εξής:

• Μία (1) Θέση Επιστημονικού συνεργάτη/τριας (ΚΩΔ.01)

• Μία (1) Θέση Επιστημονικού συνεργάτη/τριας (ΚΩΔ.02)

• Μία (1) Θέση Συνεργάτη/τριας Διοικητικής Υποστήριξης (ΚΩΔ.03)

• Μία (1) Θέση Συνεργάτη/τριας τεχνικής υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων (ΚΩΔ. 04)

Για να δεις τις αιτήσεις πρέπει να συνδεθείς ή να κάνεις εγγραφή